Ceník

 

Cena za stravu a pobyt
Domov pro seniory Květinka s.r.o. se při všech svých činnostech řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Cena za pobytu a stravu je stanovena:
Strava .... 170,- Kč/den
Pobyt ..... 200,- Kč/den

 


Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou č. 505/2006 Sb. se nezahrnuje do platby za stravu a pobyt.

Domov pro seniory Květinka s.r.o. umožňuje poskytování nebo zprostředkování fakultativních činností, a to:

Sazebník úhrad:

 

Použití služebního vozidla mimo město Ostrov k soukromým účelům
10,-Kč/km
(po domluvě možno i mimo Karlovarský kraj)
Oprava a  úprava soukromého majetku klienta
50,-Kč/hod+materiál
Úprava oděvů a prádla nad rámec drobných oprav
40,-Kč/úkon
Oprava majetku při zaviněném poškození majetku
50,-Kč/hod+materiál
Rozmnožování tiskovin
2,50,-Kč/A4
Soukromé telef. hovory na základě přání klienta
4,-Kč/pevná, 7,-Kč/mobil
Péče o uživatele po požití návykových látek
500,-Kč/úkon
Pronájem chodítka
50,-Kč/měsíc
Pronájem vozíku
100,-Kč/měsíc
Přestěhování na jiný pokoj na vlastní žádost klienta
140,-Kč/úkon
Stříhání a úprava vlasů
80,- Kč/ za úkon
Pedikura
cena dle úkonu
Rekondiční masáže celého těla
150,-Kč/45 minut
Údržba vlastních kompenzačních pomůcek (chodítko, vozík aj.)
50,-Kč/hod+materiál
Umožnění používání soukromých elektrospotřebičů na pokoji
50,-Kč/měsíc