Cílová skupina

 

Cílová skupina jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace a fyzický stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Okruh osob, pro které je služba určena :

a) senioři
b) osoby s kombinovaným postižením
c) osoby se zdravotním postižení
 

Věková struktura uživatelů:


a) dlouhověkost ( nad 90 let )
b) vlastní stáří ( 75 – 89 let )
c) rané stáří (60 - 74 let)

(osoby ve věku od 60 let, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti a pomocí jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem o sociálních službách, a mají přiznaný invalidní nebo starobní důchod)

 

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.