Cílová skupina

 

Cílová skupina klientů:

 

osoby s kombinovaným postižením - které mají sníéženou soběstačnost z důvodu kobinovaného postižení a jejich fyzický a psychický stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 

osoby se zdravotní postižením - které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

 

senioři - kteří nají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 

Věková kategorie klientů:

 

dospělí  -  od 60 let

 

mladší senioři  -  64 - 80 let

 

starší senioři  -  nad 80 let