Cíl služby

Cíl a poslání služby

Posláním Domova pro seniory Květinka .s.r.o., je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí
 
Cílem Domova pro seniory Květinka s.r.o., je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora, je každému uživateli individuálně nastavene tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.
 
 
Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.