Cíl služby

Cíl služby

 
  • Udržet přirozený způsob života klienta
  • Individuální přístup ke klientovi s ohledem na jeho potřeby
  • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a samostatnosti
  • Podporovat vlastní vůli klienta (svobodnému vyjadřování vlastních názorů, rozhodování o své osobě)
  • Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
  • Podporovat kontakty klienta se společenským prostředí, rodinou a přáteli
 
 
Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.