Pomozte nám

 

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.

3.     Při případném hotovostním předání částky jsou za Domov přítomni minimálně dva pracovníci (zpravidla ředitel a hospodářka, nebo vrchní sestra, sociální pracovnice). Svědci posilují vzájemnou důvěru obou stran, dárce i Domova  a zároveň okamžiku darování zajišťují důstojnost, vážnost a naši úctu.

4.     Finanční podporu přijímáme na účet. Jestliže máte zájem podpořit jakoukoliv formou náš Domov pro seniory Květinka, kontaktujte paní ředitelku Sabinu Fialkovou na telefonním  čísle  773 680 518 nebo emailem fialkova.s@centrum.cz

--------------------------------------------------------------------------------
Naši sponzoři jsou z řad přátel, našich příznivců, ale i z řad našich obyvatel. 
Všechny prostředky byly využity přísně v souladu s výše uvedenými body.

 Někteří  naši sponzoři :

  • Hotel Pyramida - Františkovy Lázně
  • Bella Bohemia s.r.o. - Praha 6 -  mechanický vozík
  • paní Tancibudková Zuzana - rodina našeho klienta - pana Kozlík Milana
  • paní Červenková Eva PhDr. - klientka našeho Domova
  • pan Zajíc Břetislav MvDr. - klient našeho Domova

a


T A D Y    M Ů Ž E T E     B Ý T     P R Á V Ě    VY……