Smlouvy

Smlouva o poskytování sociální služby :

     O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s naší společností v písemné formě. Smlouva obsahuje označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty, doba platnosti smlouvy.

Smlouva o poskytov. služeb Květinka s.r.o..doc (65024)

Podmínky ukončení smlouvy :


1) Ukončení pobytu uživatelem v zařízení poskytovatele
2) Nedodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
3) Změnou zdravotního stavu vylučujícího možnost pobytu v zařízení
4) Nedodržování podmínek poskytování služby vyplývající z podepsané smlouvy

Kdy není uzavřena smlouva o poskytování služeb :

1) Neposkytujeme požadovanou službu
2) Pokud máme obsazenou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
3) Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí takové služby
4) Osobě, žádající službu, které byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců před žádostí o novou smlovou z důvodů porušování povinností vyplývající z této smlouvy

 

 

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.