Žádosti o přijetí

 

K přijetí do DPS Květinka, je nutno osobně, elektronicky nebo písemně doručit tyto formuláře:
 
 
 
Lékařská zpráva při přijetí nového klienta do Dps Květinka (1).doc (127,5 kB)    (tato zpráva by neměla být starší 3 měsíců)