Zásady poskytování služby

 
Zásady Domova pro seniory Květinka s.r.o
  • Zachování lidské důstojnosti klienta
  • Dodržování základních lidských a občanských práv a svobod u klientů
  • Poskytování individuální péče
  • Respektování osobnosti klienta, jeho přání a potřeb
  • Odbornost pracovníků
  • Celostní přístup ke klientovi (bio - psycho - sociální - spirituální)
  • Podpora soběstačnosti
  • Týmová práce
 
Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.