Domov pro seniory Květinka s.r.o., sloužící pro občany Karlovarského kraje, se nachází v malébném podhůří Krušných hor, nedaleko centra města Ostrov. Naše soukromé zařízení, poskytuje sociální služby pro seniory,  pro  osoby se zdravotním  a kombinovaným postižením, kteří vyžadují 24 hodinovou péči.

 

DPS Květinka nabízí domácí prostředí a individuální péči klientovi tak, aby prožil důstojné stáří.

Na činnost Domova pro seniory, přispívá Karlovarský kraj. 
Tato služba je podporována městem Karlovy Vary  (www.mmkv.cz) .
www.zivykraj.cz - oficiální průvodce karlovarským krajem
 
 
UPOZORNĚNÍ
Z důvodů celkového zvýšení energií a služeb, dochází od 1.1.2023 k navýšení ceny za poskytované služby a poskytovanou stravu (viz. Vyhláška 505/2006, ve znění vyhlášky č. 440/2022 Sb.) 
PODĚKOVÁNÍ
Opět bychom rádi poděkovali Střednímu odbornému učilišti Ohradní z Praha 4, pod vedením pana ředitele Karla Dvořáka, za jejich pomoc s výrobou a montáží šatních skříní na pokojích našich klientů. Velice si vážíme takovéto pomoci a věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.